Индустрията за екструдери на пластмасови машини все още има голямо пазарно пространство

Тъй като продуктите за екструдер на пластмасови машини в Китай и новите стратегически индустрии са тясно свързани, има предимствата на висока ефективност, пестене на енергия и високи разходи, износ за развитите страни до средния и ниския край, тази част от потребителското търсене представлява твърда, следователно развитието на индустрията за екструдери все още има голямо пазарно пространство. Накрая индустрията заяви, че през последните години пазарът на предприятия за пластмасови машини в Китай ще бъде по -отворен, видимостта ще се разшири допълнително, конкурентоспособността на пазара ще бъде допълнително подобрена. износът за развиващите се страни също ще се увеличи.

Като цяло нарастването на износа на китайски пластмасови механични екструдерни продукти ще представи стабилна ситуация. От вътрешна гледна точка страната ни все още е в индустриализация, информационни технологии, урбанизация, маркетинг, интернационализация, задълбочен етап на развитие, все още е във важния период на стратегически възможности за развитие, който също ще осигури неизчерпаема сила за развитие на индустрията за екструдери. Накрая възстановяването на международния пазар донесе увереност на предприятията за екструдери.

Екструдерът е една от основните разновидности на машините за производство на пластмаси, екструдер, 31% от общата производствена стойност на оборудването за екструдиране на пластмасови машини със своите специфични характеристики, за да има специалния капацитет на голям процес има решаващ принос за предприятията за производство на пластмасови машини в нашите страната през последните години ускори развитието на развиващия се пазар на екструдера, информираността за марката на продуктите за по -нататъшно разширяване, допълнително подобряване на пазарната конкурентоспособност, делът на износа за нововъзникващи страни също ще бъде значително насърчен. В момента поръчките на китайски пластмасови екструдери рязко се увеличиха , ръстът на износа е стабилен.

Понастоящем има някои проблеми в развитието на местната индустрия за пластмасови машини, като ниска независима способност за иновации, по-малко висококачествени и персонализирани сортове и ниска концентрация в индустрията. Наличието на тези проблеми води до производството на пластмасови машини у нас не може да навакса възможно най-скоро модерните чуждестранни пластмасови машини, след дългосрочно развитие, увеличаващо се международно влияние на индустрията за пластмасови машини у нас, способността да се справи с търговския протекционизъм, допълнително да подобри нивото на производствените технологии и общата сила , следователно, екструдирането на машинна промишленост в Китай във външнотърговско предимство за износ.

Тъй като продуктите на екструдера в Китай са тясно свързани със стратегически нови индустрии, с предимствата на висока ефективност, пестене на енергия и високи разходи, износът за развитите страни е главно в средния и ниския край, тази част от потребителското търсене е твърда, така че развитието на индустрията за екструдери все още има голямо пазарно пространство. Накрая индустрията заяви, че през последните години пазарът на китайски предприятия за пластмасови машини ще бъде по -отворен, видимостта ще се разшири допълнително, конкурентоспособността на пазара ще бъде допълнително подобрена. Делът на износа за развиващите се страни също ще се увеличи.

Ръстът на износа на китайски екструдерни продукти ще представи стабилна ситуация. От вътрешна гледна точка страната ни все още е в индустриализация, информационните технологии, урбанизацията, пазара, интернационализацията в етап на задълбочено развитие, все още е в процес на развитие на важен период на стратегически възможности, който също ще осигури неизчерпаема сила за развитие на индустрията за екструдери. Накрая възстановяването на международния пазар донесе увереност на предприятията за екструдери.


Час на публикуване: април-02-2021