Опаков стабилизатор на базата на олово

  • Lead Based One Pack Stabilizer

    Опаков стабилизатор на базата на олово

    Композитни оловно -солни топлинни стабилизатори, възприели технологията на симбиотична реакция, ще бъдат три соли, сол и метален сапун в реакционната система с размерите на зараждащото се състояние и смесване на различни смазочни материали, за да се гарантира, че термостабилизаторът в PVC системата е напълно разпръснат времето с лубрикант са се слели за образуване на гранули, също така се избягва отравянето, причинено от оловен прах.